Διατριβή: Παραγωγή προβιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων με χρήση λυοφιλιωμένων και μη ακινητοποιημένων κυττάρων Lactobacillus casei - Κωδικός: 27208
Greek