Διατριβή: Επιπτώσεις του “Τουρισμού Εμπειρίας Καταναλωτών” (Consumer Experience Tourism) στην καταναλωτική συμπεριφορά και στη στρατηγική μάρκετινγκ: εμπειρική διερεύνηση στον κλάδο του οινοτουρισμού - Κωδικός: 27163
Greek