Διατριβή: Ο σταυρός στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική: η λειτουργία και το δογματικό του περιεχόμενο - Κωδικός: 26949
Greek