Διατριβή: Καινοτόμες τεχνικές όρασης υπολογιστών και μηχανικής μάθησης για αναγνώριση συμπεριφοράς από ακολουθίες βίντεο και προσαρμογή τους σε π... - Κωδικός: 26947
Greek