Διατριβή: Υδροελαστική ανάλυση και βελτιστοποίηση εύκαμπτων πλωτών κατασκευών για προστασία και παραγωγή κυματικής ενέργειας - Κωδικός: 26902
Greek