Διατριβή: Σκέδαση λοξής πρόσπτωσης/κυματοδήγηση σε ελλειπτικούς κυλίνδρους και φάσμα/βελτιστοποίηση της ιδιομορφής χωρικής ολοκληρωτικής εξίσωσης - Κωδικός: 26891
Greek