Διατριβή: Νέοι αλγόριθμοι εκπαίδευσης τεχνητών νευρωνικών δικτύων και εφαρμογές - Κωδικός: 26873
Greek