Διατριβή: Συστήματα αναπαραστάσεων και επίλυση προβλημάτων αρχιτεκτονικού σχεδιασμού: από τη γεωμετρική αναπαράσταση της μορφής σε δομές αναπαράστασης αρχιτεκτονικής γνώσης - Κωδικός: 26836
Greek