Διατριβή: Τεχνικές μετάδοσης, ανάλυση και σχεδίαση προσαρμοστικών γνωστικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών (Cognitive radio) - Κωδικός: 26824
Greek