Διατριβή: Χημεία συμπλόκων ενώσεων με υποκαταστάτες μονοαμίδια αλειφατικών δικαρβοξυλικών οξέων: σύνθεση, δομικός χαρακτηρισμός και μελέτη τριαδικών συμπλόκων του χαλκού (ΙΙ) με το μηλεϊμικό οξύ και αρωματικούς Ν-δότες - Κωδικός: 26770
Greek