Διατριβή: Η ποιότητα του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων: αποτελέσματα από την εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων εντοπισμού διαχείρισης κερδών - Κωδικός: 26729
Greek