Διατριβή: Σχεδιασμός και κατασκευή κινητήρων μονίμων μαγνητών για ηλεκτρικά οχήματα - Κωδικός: 26595
Greek