Διατριβή: Μελέτη της λειτουργικότητας του κροσσωτού επιθηλίου του βλεννογόνου του ιγμόρειου άντρου μετά από έκχυση ραδιοϊσοτόπου ⁹⁹Tcᵐ-MAA σε ασθενείς με χρόνια ιγμορίτιδα και συσχέτιση με ευρήματα αξονικής τομογραφίας - Κωδικός: 26563
Greek