Διατριβή: Κτήρια ξενοδοχείων στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα προάστια από την οθωνική περίοδο έως και τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα - Κωδικός: 26422
Greek