Διατριβή: Συγκριτική βιο-μηχανική μελέτη οστεοσύνθεσης καταγμάτων γωνίας κάτω γνάθου με χρήση εύκαμπτων τριών διαστάσεων (3D) πλακών οστεοσύνθεσης με αντίστοιχες κλασικές - Κωδικός: 26393
Greek