Διατριβή: Μέθοδοι και τεχνικές ανακάλυψης γνώσης στο σημαντικό ιστό: παραγωγική απόκτηση γνώσης από οντολογικά έγγραφα και η τεχνική της σημασιακής προσαρμογής - Κωδικός: 26308
Greek