Διατριβή: Απαρχές και εξέλιξη των πόλεων της Πελοποννήσου, από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ.: ιστορικο - αρχαιολογική προσέγγιση με τα δεδομένα της Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας - Κωδικός: 26292
Greek