Διατριβή: Ασθενείς λύσεις ιξώδους για μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους και εφαρμογές: τρισδιάστατη αναδόμηση εικόνας - Κωδικός: 26242
Greek