Διατριβή: Θερμομηχανική προσομοίωση των προηγμένων διεργασιών συγκόλλησης με τριβή - ανάμιξη και με ακτίνα λέιζερ - Κωδικός: 26239
Greek