Διατριβή: Ευστάθεια και χάος χαμιλτώνιων συστημάτων πολλών βαθμών ελευθερίας: από την κλασική στη στατιστική μηχανική - Κωδικός: 26173
Greek