Διατριβή: Τορικά ιδεώδη και θεωρία γραφημάτων στη συνδυαστική μεταθετική άλγεβρα - Κωδικός: 26140
Greek