Διατριβή: Έκφραση των δεικτών απόπτωσης BCL-2, BAX, του δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού KI - 67 και του ογκογονιδίου P53 σε ηπατοκυτταρικά καρκινώματα και συσχέτιση με τη μετεγχειρητική επιβίωση ασθενών και τους κλασσικούς προγνωστικούς δείκτες της νόσου - Κωδικός: 26118
Greek