Διατριβή: Το εικονογραφημένο παιδικό σχολικό βιβλίο, ως αντικείμενο-έργο τέχνης: οι εικονογραφήσεις των πρώτων αλφαβηταρίων της δημοτικής - Κωδικός: 26011
Greek