Διατριβή: Ασφαλή κρυπτογραφικά πρωτόκολλα και εφαρμογές βασισμένα σε διγραμμικούς ζευγισμούς - Κωδικός: 25932
Greek