Διατριβή: Πρόβλεψη συμπεριφοράς και αστοχιών νανοδομών με υπολογιστικές διαδικασίες - Κωδικός: 25861
Greek