Διατριβή: Μοντελοποίηση και επεξεργασία ηχητικών δεδομένων για αναπαραγωγή σε χώρους με αντήχηση - Κωδικός: 25780
Greek