Διατριβή: Σύνθετες επικαλύψεις μήτρας Νi-P με ηλεκτρολυτική συναπόθεση σωματιδίων SiC και WC σε συνθήκες παλμικού ρεύματος: σύνθεση, δομή και μηχανικές ιδιότητες - Κωδικός: 25576
Greek