Διατριβή: Η απόδοση στην ελληνική γλώσσα και ακολούθως η αξιολόγηση και η στατιστική τεκμηρίωση της εγκυρότητας του κλινικού ερωτηματολογίου DASH, της αμερικανικής ορθοπαιδικής εταιρείας AAOS, στην ελληνική του μορφή, σε δείγμα εκατό Ελλήνων ασθενών με παθήσεις στο άνω άκρο - Κωδικός: 25472
Greek