Διατριβή: Μέθοδοι βελτιστοποίησης για πολύπλοκα προβλήματα δρομολόγησης και χρονοπρογραμματισμού στόλου οχημάτων - Κωδικός: 25322
Greek