Διατριβή: Ανάπτυξη νέων αλγόριθμων προσαρμοστικού ελέγχου βασισμένων σε μοντέλο τουτ συστήματος και η υλοποίησή τους σε ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου - Κωδικός: 25318
Greek