Διατριβή: Κριτήρια ανάλυσης αγοράς και αγοράς στόχου για το στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης: εννοιολογικό πλαίσιο και εμπειρική έρευνα - Κωδικός: 25249
Greek