Διατριβή: Αφηγηματική και συμβολική ταυτότητα της μάρκας: οι σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις μέσα από τον κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο των μαρκών στην ελληνική πραγματικότητα - Κωδικός: 25232
Greek