Διατριβή: Αλγόριθμοι και υποστήριξη σε επίπεδο συστήματος για την τοποθέτηση και την μετακίνηση πρακτόρων σε ασύρματα δίκτυα αισθητήρων - Κωδικός: 25160
Greek