Διατριβή: Η εφαρμογή και αξιολόγηση μιας ομαδικής ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης σε μέλη οικογενειών ατόμων με σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή - Κωδικός: 25142
Greek