Διατριβή: Μελέτη του κυτταρικού πολλαπλασιασμού κατά την εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου: ο ρόλος των αυτόκρινων και εξωγενών αυξητικών παραγόντων στη διέγερση του κυτταρικού πολλαπλασιασμού μέσω των μονοπατιών MEK ERK και PI3K AKT - Κωδικός: 25126
Greek