Διατριβή: Εκτίμηση της κατάστασης της θρέψης σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου Mini Nutritional Assessment (MNA): συσχέτιση με κλινικό-εργαστηριακές παραμέτρους υποθρεψίας – καχεξίας και με την επιβίωση - Κωδικός: 25097
Greek