Διατριβή: Μαζικός γενετικός έλεγχος σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας με σκοπό την ανίχνευση του ποσοστού των φορέων της ασθένειας Friedreich's ataxia - Κωδικός: 25027
Greek