Διατριβή: Ιστορία των τουριστικών επιχειρήσεων στο 19ο και 20ό αιώνα: ο ρόλος και η εξέλιξη των ταξιδιωτικών γραφείων & πρακτορείων - Κωδικός: 24993
Greek