Διατριβή: Νέες τεχνικές στην H.264 προηγμένη κωδικοποίηση ακολουθιών εικόνων: χρονική πρόβλεψη, απόκρυψη δεδομένων, μετατροπή ρυθμού μετάδοσης δεδομένων - Κωδικός: 24968
Greek