Διατριβή: Διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας, της κλινικής πορείας, της πρόγνωσης και της ανταπόκρισης στη θεραπεία του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου στον άνθρωπο: προοπτική, συγκριτική μελέτη με τη χρήση μικροσυστοιχιών DNA σε δείγματα μυελού των οστών και περιφερικού αίματος - Κωδικός: 24964
Greek