Διατριβή: Αριθμητική προσομοίωση καύσης και εκπομπής μονοξειδίου του αζώτου κινητήρων Otto αερίων βιοκαυσίμων: ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση - Κωδικός: 24949
Greek