Διατριβή: Μελέτη της επιδημιολογίας και της οικολογίας των Αναπλασμάτων ( πρώην Ερλίχιες): προσδιορισμός των φυσικών ξενιστών, ανίχνευση και χαρακτηρισμός των παθογόνων σε υπόδοχα, μεταβιβαστές και στον άνθρωπο στην Ελλάδα και την Κύπρο - Κωδικός: 24859
Greek