Διατριβή: Καινοτόμα συστήματα δυσκαμψίας και απορρόφησης ενέργειας σε πολυώροφα αντισεισμικά μεταλλικά κτίρια: σχεδιασμός, πειραματική και αναλυτική διερεύνηση - Κωδικός: 24816
Greek