Διατριβή: Ο μοναχισμός τον 4ο και 5ο αιώνα στην Άνω Αίγυπτο και το πνευματικό έργο του Αγίου Σενούντα - Κωδικός: 24774
Greek