Διατριβή: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Κωδικός: 2455
Greek