Διατριβή: Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα: η προσέγγιση της κοινωνικής φυσικής σε μελέτες τηλεπικοινωνιακής κίνησης, σχεδιασμού και λειτουργίας ασύρματων δικτύων - Κωδικός: 24512
Greek