Διατριβή: Ανάπτυξη ρευστομηχανικού μοντέλου προσομοίωσης φαινομένων μεταφοράς και της επίδρασής τους στη λειτουργία και στο σχηματισμό ρύπων σε εμβολοφόρες ΜΕΚ με καύσιμο το υδρογόνο - Κωδικός: 24472
Greek