Διατριβή: Υστερητικά πεπερασμένα στοιχεία και μακροστοιχεία για τη μη γραμμική δυναμική ανάλυση των κατασκευών - Κωδικός: 24456
Greek