Διατριβή: Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. (Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ) - Κωδικός: 2440
Greek