Διατριβή: In vitro μελέτη της απελευθέρωσης νεώτερων αντιμικροβιακών ουσιών από κυλίνδρους οστικού τσιμέντου φωσφορικού ασβεστίου και από κυλίνδρους οστικού τσιμέντου ακρυλικού ασβεστίου - Κωδικός: 24277
Greek